Akademia Ustawień Systemowych®

Szkoła ustawień powstała z myślą o osobach, które interesują się tematyką ustawień, ale nie pracowały jeszcze w ten sposób oraz dla tych którzy już znają tą metodę i chcą ją samodzielnie stosować na własny użytek lub pracować z innymi osobami.

Akademia Ustawień Systemowych®

Podczas warsztatów odbywających się w ramach Akademii Ustawień Systemowych®  otrzymasz wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat tego czym są ustawienia, jakie są najczęściej występujące dynamiki systemowe, z czym i jak można pracować samodzielnie tą metodą (tematy: relacje z rodzicami, związki, kariera, sukces i pieniądze, konflikty, zdrowie). Masz możliwość przepracowania swoich tematów podczas ćwiczeń i medytacji, w trakcie modułów, oraz warsztatów grupowych. Możesz uczyć się stacjonarnie, online, offline i hybrydowo (online i stacjonarnie).

Online

Możesz się uczyć online, na których jest obowiązkowa obecność – są to wykłady i ćwiczenia (ustawienia grupowe) wedle harmonogramu danej edycji

Stacjonarnie

Zajęcia stacjonarne odbywają się we Wrocławiu ul. Koreańska 13.

Offline

Otrzymujesz zestaw nagranych wykładów do zapoznania się w dowolnym czasie.

Autorski program Akademii Ustawień Systemowych® obejmuje kursy:

Kurs trwa 5 miesięcy i zawiera wykłady offline (nagrane wykłady) i zajęcia praktyczne na spotkaniach online (ustawienia, ćwiczenia, medytacje związane z danym modułem tematycznym)
Kurs wprowadza w szczegółowe zagadnienia związane z ustawieniami systemowymi. Praktyczne ćwiczenia ustawień oraz wykłady teoretyczne pozwalają rozwijać umiejętności wglądowe, świadomość systemową i uczą pracy w Polu Informacyjnym.

Jest to pięć modułów tematycznych:

 • Geneza powstania i rozwój metody, zasady ogólne, terminologia ustawień.

  Na czym polegają ustawienia systemowe i w czym pomagają. Pole morficzne, pola morfogenetyczne.
  System. Przekaz transgeneracyjny. Wykluczenie i uwikłanie. Porządki miłości. Przynależność, więź,
  hierarchia, wyrównanie. Sumienie i jego rodzaje. Pierwotne i wtórne uczucia. Słowa mocy.
  Rodzaje ustawień. Nowe ciche ustawienia, ustawienia klasyczne, ustawienia archetypowe, ustawienia
  intencji.

 • Wpływ traum rodowych na zdrowie:

  Przekaz transgeneracyjny: rozpoznawanie języka traumy pokoleniowej, metody weryfikacji i
  rozpoznawania uwikłań transgeneracyjnych, Genogram – narzędzie wspierające w identyfikacji
  przekazów transgeneracyjnych. Dynamiki konfliktów, aspekty traum wojennych i ich wpływ na kolejne
  pokolenia: ludobójstwa, przesiedlenia, tożsamość narodowa, sprawcy i ofiary.Pole wojenne: wina,
  potrzeba zadośćuczynienia, pojednanie w miłości, ponad granicami i moralnością. Porządek pomiędzy
  żywymi a zmarłymi. Miłość, która prowadzi do choroby – przejmowanie chorób za bliskich. Choroba
  jako informacja. Dynamiki chorób: depresja, schizofrenia, tarczyca, Parkinson, Alzhaimer alergie,
  układ kostny, choroby krwi. Symptomy chorobowe w ustawieniach.

 • Relacja z rodzicami i rodzeństwem.

  Porządki miłości, szacunek do rodziców, dawanie i branie, 5 ran emocjonalnych: odrzucenia, porzucenia, zdrady, upokorzenia i niesprawiedliwości. Trójkąt Karpmana. Dziecko w roli ratownika – zasady i konsekwencje. Uczucia pierwotne i wtórne. Miłość, seksualność i jej zaburzenia. Kompleks Edypa/Elektry. Wpływ rodziców na dziecko: relacje (sposób wchodzenia w kontakt z innymi ludźmi, odtwarzanie schematów rodzinnych), sukcesy zawodowe (praca, kariera, zarabianie, finanse) Relacja z matką: okres ciąży i wczesne dzieciństwo (wpływy okoliczności poczęcia dziecka, wpływ losu kobiecego rodu na stosunek matki do dziecka, poród jako konsekwencja historii rodowej, trauma prenatalna i okołoporodowa. Życie i śmierć – ruch do i od. Przerwany ruch miłości.
  Relacja z ojcem: wpływ nastawienia ojca do dziecka przed poczęciem, w trakcie i po. Niedostępność emocjonalna – przyczyny i skutki. Rola ojca w życiu córek i synów. Męska energia-wpływ przekazu transgeneracyjnego z męskiego rodu – konsekwencje zaburzeń. Aborcje, poronienia, wczesna śmierć dzieci. Adopcje. Utracone rodzeństwo bliźniacze.

 • Relacja partnerska.

  Kiedy udaje się miłość – dynamiki determinujące relację partnerską. Wpływ przekazu pokoleniowego rodziny pochodzenia na związek. Teściowie i byli partnerzy. Więzi, lojalność rodowa. Wpływ konfliktów narodowych na relację partnerską. Kultura, środowisko, religia – czynniki determinujące relację. Kobiecość i męskość, zaburzenia w przepływie energii męskiej i żeńskiej. Pozycja męska i żeńska, przyczyny i skutki zamiany ról. Złość, bierna agresja w relacji.

 • Kariera i sukces zawodowy, finanse.

  Energia pieniędzy, materia, majątek, obfitość. Przekazy transgeneracyjne dotyczące finansów: zasługiwanie na obfitość materialną, spłata długów pokoleniowych, poczucie winy, utraty majątków, nabycie majątku kosztem innych osób, spadki, straty, życie na kredyt. Kwestie żydowskie, niemieckie, ukraińskie i rosyjskie – przynależność, konflikt wewnętrzny. Pochodzenie a zgoda na sukces. Kariera: system rodowy a praca. Szef jako rodzic – nieuzdrowione kwestie z dzieciństwa a wpływ na obecną sytuację zawodową. Dynamiki systemowe determinujące sukces.

Uczestnik uczy się praktycznego zastosowania wiedzy podczas tematycznych spotkań online (doświadcza
indywidualnego procesu, pracując nad swoimi tematami z danego modułu) oraz praktykuje wglądy i pracę w
Polu Informacyjnym podczas uczestnictwa w warsztatach online jako obserwator/reprezentant

wrzesień 2024 – październik 2025
Kurs zawiera: 150 godzin warsztatów stacjonarnych, 100 godzin warsztatów online, 10 godzin materiałów wideo

Składa się z następujących modułów:

 • 3 dniowy warsztat stacjonarny wprowadzający do metody
 • 4 spotkania tematyczne online: systemowe uwikłania i ich rozwiązywanie
 • 3 dniowy warsztat stacjonarny metodologia pracy warsztatowej i sesji indywidualnych
 • 3 dniowy warsztat stacjonarny: terapeuta ustawień systemowych
 • 3 dniowy superwizyjny warsztat stacjonarny
 • 6 miesięczny staż (asystowanie podczas warsztatów stacjonarnych)

Kto może wziąć udział w Akademii Ustawień Systemowych®

Osoby, które są zainteresowane aktywnym poznawaniem ustawień systemowych – chcą zrozumieć nie
tylko niuanse metody ale przede wszystkim ćwiczyć wglądy i odczuwanie z Pola podczas uczestnictwa
w warsztatach online i stacjonarnych (w trakcie trwania kursu, uczestnik może bezpłatnie uczestniczyć
we wszystkich warsztatach online).

Terapeuci, psycholodzy, coache, osoby pracujące w zawodach pomocowych, osoby ustawiające, nie
posiadające doświadczenia i wykształcenia terapeutycznego.

Masz pytania?

Skontaktuj się ze mną poprzez zakładkę kontakt.
Z chęcią udzielę odpowiedzi na Twoje pytania!