Grafik

XIV EDYCJA piątki godz. 17.00 – 21.00

1. 4 październik 2024. Geneza powstania i rozwój metody, zasady ogólne, terminologia ustawień.
2. 18 październik 2024. Wpływ traum rodowych na zdrowie.
3. 15 listopada 2024. Relacja z rodzicami i rodzeństwem.
4. 6 grudnia 2024. Relacja partnerska.
5. 17 stycznia 2025. Kariera, sukces zawodowy, finanse.

Niedziele godz. 15.00 – 19.00
 
1. 29 września 2024 Ród, karma, dusza, wyzwania i zadania duchowe, cel duszy. Ustawienia intencji
2. 27 październik 2024 Rodzice, czas prenatalny, rodzeństwo, dawanie i branie. Ustawienia męskiej i żeńskiej energii.
3. 24 listopad 2024 Dojrzewanie, rany emocjonalne, wewnętrzne dziecko. Ustawianie ran emocjonalnych.
4. 19 stycznia 2025 Integracja wewnętrzna, dojrzałość, praca z cieniem. Ustawienia cienia rodu.
5. 2 luty 2025 Ustawienia terapeutyczne. Praca z trudnym klientem.
6. 2 marca 2025 Praca z grupą i sesje indywidualne. Superwizja.

wrzesień 2024 – październik 2025

Nabór rozpoczęty – REKRUTACJA W TOKU

I. Moduł podstawowy: Warsztat wprowadzający do metody (warsztaty stacjonarne)
Wrocław 20-22 września 2024 (piątek od godz. 12.00 do niedzieli godz.15.00)

20 września 2024 godz. 12.00 – 18.00 Na czym polegają ustawienia systemowe i w czym pomagają. Pole morficzne, pola morfogenetyczne. System. Przekaz transgeneracyjny.
21 września 2024 godz. 10.00 – 18.00 Wykluczenie i uwikłanie. Porządki miłości. Przynależność, więź, hierarchia, wyrównanie. Sumienie i jego rodzaje. Pierwotne i wtórne uczucia. Słowa mocy.
22 września 2024 godz. 10.00 – 15.00 Rodzaje ustawień. Nowe ciche ustawienia, ustawienia klasyczne, ustawienia archetypowe, ustawienia intencji.

II. Moduł zaawansowany: Systemowe uwikłania i ich rozwiązywanie (warsztaty online)

18 październik 2024. Wpływ traum rodowych na zdrowie.
15 listopada 2024. Relacja z rodzicami i rodzeństwem.
6 grudnia 2024. Relacja partnerska.
17 stycznia 2025. Kariera, sukces zawodowy, finanse.

III. Moduł: Metodologia pracy warsztatowej i sesji indywidualnych (warszaty stacjonarne).
Wrocław 24 – 26 stycznia 2025 (piątek od godz. 12.00 do niedzieli godz.15.00)

24 stycznia 2025. Praca z traumą pokoleniową. Przekaz transgeneracyjny, rozpoznawanie języka traumy. Genogram i jego zastosowanie w pracy z przekazem międzypokoleniowym.
25 stycznia 2025. Praca z traumą prenatalną i rehabilitacja porodu. Przerwany ruch miłości do mamy i taty. Praca z wewnętrznym dzieckiem. Rany i traumy okresu dzieciństwa (odrzucenie, porzucenie, zdrada, upokorzenie, niesprawiedliwość)
26 stycznia 2025. Praca z emocjami – cień indywidualny, cień rodowy.

IV. Moduł: Terapeuta Ustawień Systemowych (warsztaty stacjonarne)
Wrocław 7 – 9 marca 2025 (piątek od godz. 12.00 do niedzieli godz.15.00)

7 marca 2025. Modelujący wpływ osobowości terapeuty (wpływ siły osobowości, wywieranie wpływu) Świadomość terapeuty – działanie intuicyjne, elastyczne funkcjonowanie, rola kreatywności w pracy z klientami. Rozwijanie umiejętności obserwacji (mowa ciała, mikroekspresja, przekaz werbalny, analiza rozbieżności pomiędzy przekazem werbalnym i niewerbalnym)
8 marca 2025. Sposoby osiągania większej skuteczności terapeutycznej, ograniczenia i schematy utrudniające pracę terapeutyczną. Praca na zasobach, samoobserwacja, samoświadomość, radzenie sobie z trudnymi przypadkami. Wyzwania związane z rolą terapeuty ustawień systemowych. Praca z klientem straumatyzowanym. Granice interwencji. Case study.
9 marca 2025. Relacja terapeutyczna w ustawieniach systemowych. Przeciwprzeniesienie, przeciwopór. Sytuacje kryzysowe, radzenie sobie z trudnymi przypadkami. Trudności praktyczne i dylematy etyczne (komunikacja pomiędzy sesjami i warsztatami, odwoływanie sesji, przestrzeganie granic, subiektywne postrzeganie klienta).

Case study
V. 6 miesięczny staż (asystowanie podczas warsztatów stacjonarnych) wedle grafiku na stronie:
www.annawolff.pl (sobota-niedziela Wrocław/Warszawa)
Kwiecień 2025 – Wrzesień 2025

VI. 3 dniowa superwizja i rozdanie certyfikatów 24-26 października 2025 r.
(piątek, sobota niedziela od 10.00 – 18.00 piątek, sobota 10.00 – 15.00 niedziela)

Dodatkowe materiały wideo:
Nagrane materiały z kursu ustawień i psychegenealogii: Informacje zakodowane w moim drzewie rodowym. Przekaz transgeneracyjny. Genogram. Syndrom rocznicy. Jak na członków systemu wpływają traumatyczne wydarzenia. Wpływ cienia rodowego na potomków – to co znienawidzone, niechciane i wykluczane działające przez pokolenia. Potencjał i zobowiązania rodowe a wybory zawodowe, sukces i kariera. 10 godzin nagrań wideo.

Masz pytania?

Skontaktuj się ze mną poprzez zakładkę kontakt.
Z chęcią udzielę odpowiedzi na Twoje pytania!