Kurs Trener ustawień systemowych met. B. Hellingera dla Absolwentów Kursu Zaawansowanego

8.000,00 

Kategoria:

Opis

Niedziele godz. 15.00 – 19.00
1. 29 września 2024 Ród, karma, dusza, wyzwania i zadania duchowe, cel duszy. Ustawienia intencji
2. 27 październik 2024 Rodzice, czas prenatalny, rodzeństwo, dawanie i branie. Ustawienia męskiej i żeńskiej energii.
3. 24 listopad 2024 Dojrzewanie, rany emocjonalne, wewnętrzne dziecko. Ustawianie ran emocjonalnych.
4. 19 stycznia 2025 Integracja wewnętrzna, dojrzałość, praca z cieniem. Ustawienia cienia rodu.
5. 2 luty 2025 Ustawienia terapeutyczne. Praca z trudnym klientem.

6. 2 marca 2025 Praca z grupą i sesje indywidualne. Superwizja.