Program

Program kursów stacjonarnego i online

Geneza powstania i rozwój metody, zasady ogólne, terminologia ustawień.
– zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami z zakresu ustawień systemowych:
– system, przekaz transgeneracyjny, trauma pokoleniowa
– więź, hierarchia, przynależność, wyrównanie
– geneza i zasady działania dynamik systemowych
– rodzaje sumienia
– terminologia ustawień: słowa mocy, najczęściej używane zwroty w ustawieniach

Traumy rodowe i zdrowie. Przekaz transgeneracyjny: rozpoznawanie języka traumy pokoleniowej, metody weryfikacji i rozpoznawania uwikłań transgeneracyjnych, genogram – narzędzie wspierające w identyfikacji przekazów transgeneracyjnych. Wykluczenie systemowe. Dynamiki konfliktów, aspekty traum wojennych i ich wpływ na kolejne pokolenia: ludobójstwa, przesiedlenia, tożsamość narodowa, sprawcy i ofiary. Pole wojenne: wina, potrzeba zadośćuczynienia, pojednanie w miłości, ponad granicami i moralnością. Los wojny – porządek pomiędzy żywymi a zmarłymi. Miłość, która prowadzi do choroby – przejmowanie chorób za bliskich. Choroba jako informacja. Dynamiki chorób: depresja, schizofrenia, tarczyca, Parkinson, Alzhaimer alergie, układ kostny, choroby krwi, covid. Symptomy chorobowe w ustawieniach. Rola ustawień w uzdrawianiu jednostki i systemu.

Relacja z rodzicami i rodzeństwem. Porządki miłości, szacunek do rodziców, dawanie i branie. 5 ran emocjonalnych: odrzucenia, porzucenia, zdrady, upokorzenia i niesprawiedliwości. Trójkąt Karpmana. Dziecko w roli ratownika – zasady i konsekwencje. Uczucia pierwotne i wtórne. Miłość, seksualność i jej zaburzenia. Kompleks Edypa/Elektry. Wpływ rodziców na dziecko: relacje (sposób wchodzenia w kontakt z innymi ludźmi, odtwarzanie schematów rodzinnych), sukcesy zawodowe (praca, kariera, zarabianie, finanse) Relacja z matką: okres ciąży i wczesne dzieciństwo (wpływy okoliczności poczęcia dziecka, wpływ losu kobiecego rodu na stosunek matki do dziecka, poród jako konsekwencja historii rodowej, trauma prenatalna i okołoporodowa. Życie i śmierć – ruch do i od. Przerwany ruch miłości. Relacja z ojcem: wpływ nastawienia ojca do dziecka przed poczęciem, w trakcie i po. Niedostępność emocjonalna – przyczyny i skutki. Rola ojca w życiu córek i synów. Męska energia-wpływ przekazu transgeneracyjnego z męskiego rodu – konsekwencje zaburzeń. Aborcje, poronienia, wczesna śmierć dzieci. Adopcje. Utracone rodzeństwo bliźniacze

Relacja partnerska. Kiedy udaje się miłość – dynamiki determinujące relację partnerską. Wpływ przekazu pokoleniowego rodziny pochodzenia na związek. Teściowie i byli partnerzy. Więzi, lojalność rodowa. Wpływ konfliktów narodowych na relację partnerską. Kultura, środowisko, religia – czynniki determinujące relację. Kobiecość i męskość, zaburzenia w przepływie energii męskiej i żeńskiej. Pozycja męska i żeńska, przyczyny i skutki zamiany ról. Złość, bierna agresja w relacji.

Kariera i sukces zawodowy, finanse. Energia pieniędzy, materia, majątek, obfitość. Przekazy transgeneracyjne dotyczące finansów: – zasługiwanie na – spłata długów pokoleniowych – poczucie winy – utraty majątków – nabycie majątku kosztem innych osób – straty – życie na kredyt Kwestie żydowskie, niemieckie, ukraińskie i rosyjskie – przynależność, konflikt wewnętrzny. Pochodzenie a zgoda na sukces. Kariera: system rodowy a praca. Przeniesienia. Szef jako rodzic – nieuzdrowione kwestie z dzieciństwa a wpływ na obecną sytuację zawodową. Grupa, klienci, biznes – dynamiki systemowe determinujące sukces

Masz pytania?

Skontaktuj się ze mną poprzez zakładkę kontakt.
Z chęcią udzielę odpowiedzi na Twoje pytania!